مستند قرن مردم با دوبله فارسی

449

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** این مستند که برنده جایزه امی نیز شده است و در مورد جنبش های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی که باعث شکل گیری قرن بیستم شده است توضیح می دهد. اکثر افرادی که با آنان در این مستند مصاحبه شده است افرادی عادی هستند که از زندگی و رویدادهای شخصی زندگی خود برای ما توضیح می دهند.