روایتی از یک اکران«طردشده»واکنش نخبگان به مستندطردشده

431
در حاشیه اکران خصوصی مستند «طردشده» در سینما آیه قم ویدئو کلیپی از واکنش های متفاوت فعالان فرهنگی، نخبگان و قاریان بین المللی بعد از تماشای مستند طرد شده دانلود مستند«طرد شده» در سایت عمار یار: https://ammaryar.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87/
pixel