تصاویری از آتش سوزی مسجد الاقصی

189

آتش سوزی بخشی از مسجد الاقصی، همزمان با آتش سوزی کلیسای نوتردام

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده