یو پی اس ups,قیمت ups

245

UPS مخفف عبارت Uninterruptible power supply ، به معنای منبع تغذیه بدون وقفه است.