چله فیلم.نقد و تحلیل فیلم ناخدا خورشید اثر ناصر تقوایی

767

دبیر نشست دکتر سید محمد مداح حسینی با حضور منتقد و مدرس سینما سعید قطبی زاده اسفند 97 پردیس سینمایی اطلس

طعم نقد
طعم نقد 106 دنبال کننده