ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انگیزه بازیکنان - قسمت چهارم پنج شنبه های گیمیفیکیشنی - آموزش گیمیفیکیشن

144
مهدی قاسمی در این قسمت از پنج شنبه‌های گیمیفیکیشنی در رابطه با انگیزه بازیکنان در گیمیفیکیشن صحبت می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم این ویدیو را در کانال انجمن علمی مهندسی کامپیوتر در آپارات مشاهده کنید.
pixel