انجمن شاهنامه خوانی رودسر/ نقالی دو پهلوان نونهال انجمن شاهنامه خوانی رودسر

690

نقالی زیبای دو پهلوان نونهال انجمن شاهنامه خوانی رودسر، آیه سحرخیز و وصال امیربنده در مراسم بزرگداشت فردوسی انجمن شاهنامه خوانی رودسر

pixel