درباره دوره آموزشی استانداردهای حسابداری ایران در مرکز آموزش حسابداران خبره PACT

140
گزارشگری مالی در تمامی واحدهای تجاری از طریق رعایت ضوابط استانداردهای حسابداری صورت می‎گیرد. لذا دوره مروری بر استانداردهای حسابداری ایران می­‎تواند پاسخگوی نیاز تمام کسانی باشد که در جایگاه های مختلف شغلی مالی و حسابداری مشغول به فعالیت هستند. این دوره با رویکرد کاربردی و عملی بر مجموعه کامل استانداردهای حسابداری ایران مروری خواهد داشت. در این ویدیو با مختصری از دوره استانداردهای حسابداری ایران آشنا می شوید.
pixel