ظهور امام زمان نزدیک است!

1,030
برای فهمیدن اینکه ظهور خیلی نزدیکه، کافیه به تحول ناگهانی جهان و پوست انداختن کامل جامعه بشری توجه کنیم که در اثر گسترش وسایل ارتباط جمعی رخ داده! اینکه شرایط برای یک قطبی شدن جهان فراهم شده و گسترش اینترنت امکان انتشار حقیقت رو با سرعت نور فراهم کرده به گونه ای که رسانه جمعی از انحصار قدرتمندان خارج شده ظهور خیلی نزدیکه انقدر که میشه گفت خورشید طلوع کرده و روز آغاز شده ...خدا را شکر
جام جمکران 3.5 هزار دنبال کننده
pixel