آموزش حرفه میناکاری روی سفال

1,849
آموزش حرفه میناکاری روی سفال مربی: یگانه بهادران مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان گرگان
pixel