سخنان ظریف در مسکو در خصوص برجام

1,553

وزیر امور خارجه ایران، از اقدامات یک ساله اخیر آمریکا در خصوص برجام انتقاد نمود. https://sptnkne.ws/mwph

Sputniknews
Sputniknews 208 دنبال کننده