شعر: روزی، چنان پروانه ها (به همراه ترجمه اسپرانتو)

258

شعر روزی چنان پروانه ها (Unu Tago Simile al Papilioj) به همراه ترجمه اسپرانتو. اثری از مرتضی میرباقیان.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده
علی اصغر کوثری

علی اصغر کوثری

5 سال پیش
Dankon kara Samideano Mi deziris viziti vin dum IREK 1 en Tehrano. sed vi ne partoprenis ĝin
اسپرانتو
اسپرانتو Multan dankon. Mi neniam vidis neniun esperantiston en persono kaj mi estas tre malgaja, ke mi ne povis partopreni en IREK.