سرازیر شدن ناگهانی آب در ابشار فصلی ایدنک

1,053
در پی بارش باران امروز ؛شنبه 18 فروردین ماه سال 1397 بوقوع پیوست.
pixel