کارگاه چگونگی برقراری ارتباطات و تعاملات اجتماعی

247
(دوره انتقال به بزرگسالی) کارگاه چگونگی برقراری ارتباطات و تعاملات اجتماعی کلاس های آموزشی آنلاین واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی انجمن اتیسم ایران مدرس: جناب اقای محسن سیفی مکارمی (آسیب شناس گفتار و زبان و نویسنده کتاب روش های ارتباطی مکمل و جایگزین ) برگزارشده مورخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹
pixel