ربات های وحشی، تریلر فصل 2 وست ورلد

252

تربلر جذاب و متفاوت از فصل جدید وست ورلد که در کامیک کان 2017 به نمایش در امده است.