روزگار قائم مقامی

130
130 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بیت آقای منتظری و شخصیت خود او، پرجنجال و پرهیاهو بوده و هست. اما حقیقت قائم مقامی او چه بود؟ آقای منتظری از چه کسانی تأثیر می گرفت؟ ماجرای رابطه او با سازمان تروریستی مجاهدین خلق چه بود؟ «روزگار قائم مقامی» نمایی مستند و جامع از روزگار آقای حسینعلی منتظری در زمانه قائم مقامی