خوانش شعر زیبای ضامن آهو توسط محمد یاسین

439
محمد یاسین از ایرانشهر شعر زیبای ضامن آهو را از كتاب مهمان خراسان انتخاب كرده و برای شركت در هشتمین جشنواره كتابخوانی رضوی ارسال كرده است
pixel