آیدا در 12 سالگی ازدواج کرد و 16 ساله بود مادر شد ! + فیلم گفتگوی متفاوت

477

آیدا زن 18 ساله ای است که 12 سالگی راهی خانه بخت شد و امروز او خود را خوشبخت ترین زن دنیا می داند و از خوشبختی اش عاشقانه می گوید. سخنان را زنی 18 ساله می گوید که در 12 سالگی به عقد مهدی درآمده بود و امروز خطاب به دختران این سرزمین از ازدواج موفقش می گوید و آیدا خود را خوشبخت ترین زن روی زمین می داند.nآیدا می گوید: 2 سال است که مادر آنیا هستم و وقتی در 12 سالگی عاشق شدم می دانستم زندگی سختی های خود را دارد اما با کمی پذیرش مسئولیت ها می توان بهترین زندگی را داشت.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.6 هزار دنبال کننده