ثابت بودن سرعت نور یعنی چه؟ - برایان گرین

2,907

"سرعت نور ثابت است" ، این جمله اصلاً چه معنایی دارد؟ برایان گرین به صورت ساده این اصل بنیادی طبیعت را توضیح می دهد.

S.N.A

S.N.A

4 سال پیش
توپ با سرعت کمتری به شما میرسه یا با سرعت کمتری از شما عبور می کنه؟ به نظرم عبور میکنه درست تر باشه
سیاره اشتباهی
سیاره اشتباهی "The ball will approach you less quickly" ،حق با شماست، توی ترجمه اش دقت نکردم. دقیق ترش این شکلی میشه: " توپ با سرعت کمتری به شما نزدیک می شه." ،نمی دونم ،شاید بهتر هم بشه ترجمه اش کرد.