مصاحبه دکتر شریفیان حسگر گازی

95
95 بازدید
اشتراک گذاری
توضیحات دکتر شریفیان جزی در مورد نانو حسگرهای گازی تولید شده به روش سل ژل
pixel