صماد3 ،جدیدترین پیشرفت تسلیحاتی ارتش یمن

780

سامانه جدید پهپادی موسوم به صماد3 ،جدیدترین پیشرفت تسلیحاتی است که ارتش یمن آن رونمایی کرد.