محمد ابراهیم نیا

287

با سلام محمد ابراهیم نیا هستم از شهر زیبا مشهد 2 ساله آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای خود را تاسیس کردم ولی به دلیل عدم وصول بودجه های مصوب نتونستیم آنچنان این بستر رو فعال کنیم. هم اکنون به 500 میلیون تومن نیاز داریم که باز پرداخت آن مدت 3 سال زمان میبرد.

میدون
میدون 435 دنبال کننده