موزیک ویدیو "سنگ قبر آرزو" - محمد معتمدی

751

تدوین: علی گورانی/ تصویر: امید میرزایی/ تهیه شده در گروه سینماتوپیا