موزیک ویدیو "سنگ قبر آرزو" - محمد معتمدی

747

تدوین: علی گورانی/ تصویر: امید میرزایی/ تهیه شده در گروه سینماتوپیا