مصاحبه با سعیدرضا جندقیان

281
خمام نیوز 84 دنبال‌ کننده
مصاحبه با سعیدرضا جندقیان «معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور»
خمام نیوز 84 دنبال کننده
pixel