زنده یاد استاد مجتبی میرزاده - مرا ببوس

3,431

مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار، که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت در میان توفان هم پیمان با قایقران ها گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها ...

مجید
مجید 23 دنبال کننده