اردوی جهادی سپاه ناحیه بقیه الله(عج) شیراز

351

گروه جهادی سابقون که نوروز سال گذشته در روستای تنگ کیش از توابع شهرستان قیروکارزین خدمت رسانی کرده بودند امسال نوروز را در نزدیکترین منطقه به کلان شهر شیراز مستقر شدند و کارهای متنوعی را در دستور کار خود قرار دادند.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…