تشریح اقدامات کمیته های شش گانه ستاد اربعین شهرداری منطقه 20

30
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 20؛ مجموعه اقدامات کمیته های شش گانه ستاد اربعین حسینی (ع) شهرداری منطقه 20 تهران در گفت و گو با روسای این کمیته ها و در گفت و گو با کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد اربعین حسینی (ع) شهرداری منطقه 20 تهران تشریح شد.
pixel