وزیر راه و شهرسازی: ستاد سفرهای نوروزی تشکیل شده است

95

با ترکیبی از اقدامات زیرساختی و ایمن سازی توسط وزارت راه به علاوه عملیات پلیس و سیستم‌های هوشمند امیدواریم که مردم سفرهای خوش و ایمنی داشته باشند