کات | بی پرده با مسعود فراستی: از متری شیش و نیم تا مارکسیسم و دلالی

41,355

گفت و گوی صریح برنامه سینمایی کات (حسین لامعی) با مسعود فراستی در مورد مارکسیسم _ کارل مارکس _ چپ گرایی در دهه چهل ایران _ مارکسیسم های امروز ایران _ طبقه فرودست _ چرایی شکل نگرفتن برژوهای اصیل در ایران _ دو گانه اقتصاد و فرهنگ _ جلال آل احمد _ احمد محمود _ دکتر مصدق _ غلمرضا تختی _ ادبیات امروز ایران _ سینمای امروز ایران _ مفهوم نقد _ متری شیش و نیم _ سعید روستایی و غیره...

کات
کات 968 دنبال کننده