دوره ی آموزش انگلیسی کودک نمونه تدریس سوم

104
دوره غیرحضوری آموزش زبان انگلیسی به کودک در 100 جلسه آموزش همراه با طرح درس با نظم و ترتیب محتوایی با شیوه تدریس انگیزشی و مدرس خانم تحت نظارت استاد هادی با تجربه ی بالا در زبان کودکان سرکار خانم طالبی همه چیز را آماده یادگیری کودک شما نموده است.ثبت نام و اطلاعات بیشتر در سایت https://realalihadi.com/ شماره ثبت نام :5-88941004-021
pixel