لطفا به همه چیز شک کن! -خلاصه به رنگ آب 1

292

به رنگ آب برنامه ای گفتگو محور برای پاسخ به عمیق ترین پرسش های اعتقادی و دینی شماست. پس لطفا به همه چیز شک کنید! هر هفته چهارشنبه ها در آپارات

به رنگ آب
به رنگ آب 358 دنبال کننده