دیدگاه های نمایندگان در مورد جنبش علمی ازما

22
AmirSharifi138012 1 دنبال‌ کننده
AmirSharifi138012 1 دنبال کننده

یاسین توسلی

8 ماه پیش
پویش خوبی است در راستای شایسته گزینی از سوی مردم و نخبگان؛ البته پس از غربال صالح از ناصالح توسط شورای نگهبان
pixel