ظرفيت نيروگاه هاي برقابي کشور (هفته دولت 1)

122
در اين ويدئو آمار نيروگاه هاي برقابي کشور از ابتداي انقلاب تاکنون بررسي شده است.
وزارت نیرو 359 دنبال کننده
pixel