ذوب مس و ساخت شمش

1,048
خانه زیبا 2.3 هزار دنبال‌ کننده
بازیافت مس_آلومینیوم و... درخانه میتواند کمک شایانی به اقتصاد کرده و تولید را نیز دگرگون کند (هرخانه یک کار خانه ) هزینه ساخت شرکتها نیز ازبین میرودچیزی که در ایران فرا موش شده است
خانه زیبا 2.3 هزار دنبال کننده
pixel