برنامه با کلاس شبکه شما با حضور دکتر سرکشیک زاده

278

شبکه شما و برنامه باکلاس میزبان دکتر سید هادی سرکشیک زاده مولف انتشارات تخته سیاه و مدرس سمپاد و مراکز معتبر آموزشی تهران و شهرستانهاست