زیارت روز اربعین با صدای مهدی صدقی

225

زیارت روز اربعین با صدای زیبای مهدی صدقی زیارتی است كه شیخ طوسی در كتاب التهذیب از صفوان جمّال روایت كرده است: مولایم امام صادق(ع) درباره زیارت اربعین به من گفت: هنگامی كه قسمت قابل توجهی از روز برآمده، این زیارتنامه را بخوان کاری از گروه هنری صالح