همه چیزم وقف امام زمان(عچ)

همه چیزم وقف امام زمان(عچ)

5 روز پیش
اساس و پایه ی این سند ضد اخلاق و ضد شئونات اسلامی هستش!