حقایقی درباره تمرینات فانکشنال

44
نکات بسیار مهمی از تمرینات فانکشنال توسط آقای طسوجیان (دانشجوی دوره دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه تهران). مطالب بیشتری در صفحه اینستاگرام و سایت ما می‌توانید دنبال کنید. صفحه اینستاگرام ما: Muscleeditdotcom سایت:www.muscleedit.com
pixel