روز اربعین، مسجد جامع یزد، جمع کردن چادر مراسم

355
روز اربعین، مسجد جامع یزد، جمع کردن چادر مراسم، در انتهای روز اربعین چادر مراسم را جمع می کنند، برای این کار مردان شهر به کمک می آیند. این روز تنها روزی است که می توان پشتبام مسجد را دید
wkaemena 8 دنبال کننده
pixel