گرداندن دو شرور محله طبرسی در محل جرم . مشهد

1,093
۩ ۩ ۩ زلزله(10ریشتری)۩ ۩ ۩ 8.9 هزار دنبال‌ کننده
1,093 بازدید
اشتراک گذاری
دو جوان شرور که با ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی محله طبرسی، نیمه شب اقدام به شکستن شیشه خودرو اهالی نمودند، در محل جرم خود گردانده شدند.
pixel