اساس کار گایگر مولر (آشکارساز تابش)

988
سما فوتون 6 دنبال‌ کننده
گایگر مولر که به آن به طور مخفف GM نیز می گویند ابزاری است که برای سنجش و آشکارسازی شدت و یا طیف یونیزاسیون و غیر یونیزاسیون به کار می رود و توانایی شناسایی و شمارش ذرات باردار بنیادی را داراست و یک نوع شمارشگر گازی محصوب می شود ...
سما فوتون 6 دنبال کننده
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel