بتن پیش تنیده

530

در این روش کابلها قبل از انجام بتن ریزی کشیده میشوند، سیم های کششی در یک طرف قالب مهار میشوند و انتهای دیگر سیم ها به کمک جک های هیدرولیکی تا ایجاد تنش لازم کشیده شوند. با ما همراه باشید در : WEB: www.sharifgp.mihanblog.com Instagram: Sharifgp