کاردرمانی برای نشستن کودک

585
توان هاب 16 دنبال‌ کننده
نشستن کودک به صورت مستقل یکی دیگر از مراحل رشدی مهم برای کودکان است که در حدود 6 ماهگی اتفاق می افتد. اما نشستن کودک به صورت مستقل به چه معناست؟ نشستن کودک به صورت مستقل زمانی است که کودک بدون کمک اطرافیان، بدون تکیه دادن به اجسام و لوازم و بدون استفاده از دست هایش بتواند به صورت نشسته تعادل خود را حفظ کند. اما آیا این نشستن مستقل برای کودک کاربردی است و چرا مهم است؟ هر زمان که مهارت جدیدی برای کودک ظاهر می شود، یک بازه ی زمانی وجود دارد که آزمایش و خطا نام دارد. به عنوان مثال هنگامی که کودک روی شکم است بارها تلاش می کند که سر خود را از زمین بلند کند و با وجود شکست های بسیار اما بازهم به تلاش ادامه می دهد تا بالاخره موفق می شود. یا زمانی که پس از تلاش های زیاد برای غلت زدن بالاخره می تواند از پشت به شکم و بالعکس غلت بزند.
توان هاب 16 دنبال کننده
pixel