شیخ عبدالعظیم زاهر تلاوت تصویری نادر از سوره احزاب1964

314

تلاوت تصویری نادر از شیخ عبدالعظیم زاهر سوره احزاب 1964 مسجد امام حسین علیه السلام در کشور مصر