خیلی عالی است و جای تاسف

840
840 بازدید
اشتراک گذاری
هر زباله ای که به زمین می اندازیم قامت مردی در هیبت پدر، برادر و یا همسر را خم می کند تا زباله ای بر زمین نماند و زیبایی باز هم به زمین و محیط زندگی ما باز گردد.
pixel