چیدمان غرفه های سومین جشنواره ملل - آذر95

238
دانش آموزان با فکر جمعی ، برنامه ریزی قبلی و سلیقه خودشان اقدام به چیدن وسایل داخل و بیرون غرفه و تزیین آن نمودند. آذر 1395
pixel