ایجاد خورشید در فتوشاپ

18
آموزش ساخت و ایجاد نور خورشید با استفاده از فیلتر های فتوشاپ سایت مدرسه مجازی فتوشاپ:www.photoshop-school.ir اینستاگرام مدرسه مجازی فتوشاپ:https://www.instagram.com/photoshopschool.ir/
pixel