حماسه سازان لشکر33المهدی(عج)خط پدافندی شلمچه رزمندگان گردان ابوذر

313

رزمندگان گردان ابوذر لشگر33المهدی(عج)سال 1366 امادگی واعزام نیروهای گردان ابوذر به خط پدافندی شلمچه