شهر لیشنوپینگ - کشور سوئد

241
شهر لیشنوپینگ با ۴۲.۱۶ کیلومترمربع مساحت در مرکز کشور سوئد در ایالت استرگوتلند قرار دارد.
germany1974 228 دنبال کننده
pixel